Reintegracja Aktywność Praca

Witamy na stronie MOPR Zabrze poświęconej projektowi systemowemu

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu od marca 2008 roku  realizuje projekt systemowy "Reintegracja, Aktywność, Praca. Program na rzecz integracji społeczno-zawodowej w Gminie Zabrze" w ramach  Priorytetu VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wartość projektu w latach 2014 - 2015  wynosi 3 319 956 zł i jest przeznaczona na wzmocnienie kadr instytucji pomocy społecznej oraz przede wszystkim na działania merytoryczne skierowane do klientów MOPR Zabrze.

Projekt ma na celu aktywizację osób, o których mowa w Szczegółowym Opisie Priorytetów PO KL, będących w wieku aktywności zawodowej i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

Uczestnicy projektu wezmą udział w różnego rodzaju szkoleniach, kursach w ramach kształcenia ustawicznego, jak również w zajęciach szkolnych związanych z uzupełnieniem wykształcenia ogólnego.
MOPR  skieruje i sfinansuje zajęcia w ramach podnoszenia kluczowych kompetencji o charakterze zawodowym. Ponadto wszyscy odbiorcy projektu będą klientami Klubu Integracji Społecznej. Do dyspozycji uczestników projektu są również instrumenty aktywizacji zdrowotnej.

Narzędziem realizacji projektu jest kontrakt socjalny, Program Aktywności Lokalnej (realizowany w dzielnicy Mikulczyce i Biskupice) oraz Program na rzecz integracji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych.
Zakłada się objęcie wsparciem ponad 300 osób.

W sposób szczególny będą traktowane osoby niepełnosprawne, które oprócz możliwości skorzystania z instrumentów aktywnej integracji, będą miały możliwość korzystania z pomocy doradcy ds. niepełnosprawnych oraz działań integracyjnych i środowiskowych.

Celem ogólnym projektu jest wzrost kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych wszystkich Uczestników Projektu oraz osób z otoczenia.

Więcej...

Najnowsze informacje

29.07.2015

Program na rzecz podniesienia poziomu aktywności społeczno-zawodowej Romów w Zabrzu

Program na rzecz podniesienia poziomu aktywności społeczno-zawodowej Romów w Zabrzu

W dniu 22.07.2015r. w ramach realizacji Programu Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we współpracy z Domem Pomocy Społecznej nr 3, zorganizował imprezę kulturalną z udziałem zabrzańskich Romów oraz seniorów i osób niepełnosprawnych zamieszkujących DPS. Spotkanie miało charakter pikniku. Wszyscy obecni mogli posłuchać romskich pieśni, gdyż Romowie dbają o swoją kulturę i tradycję, kultywując je między innymi poprzez śpiew i taniec.

Więcej...

06.07.2015

Lokomotywa Rodzinna - pociąg do marzeń

Lokomotywa Rodzinna - pociąg do marzeń

Wakacje się zaczęły, a wraz z nimi nasza Lokomotywa ruszyła. Pierwsze dwa tygodnie spędzimy bardzo pracowicie i wesoło zarazem. W tym roku tematem przewodnim są MARZENIA. Spróbujemy bliżej się poznać, poznać nasze marzenia.

Chcemy spróbować znaleźć odpowiedź czy rozmowa o marzeniach też może edukować. Czy jeśli bliżej poznamy się i porozmawiamy o tym co dla nas ważne pomoże to nam lepiej, radośniej
i bardziej rodzinnie spędzać czas w gronie najbliższych.

Więcej...

29.06.2015

Goście z Francji i Niemiec z wizytą w Klubie Integracji Społecznej

Goście z Francji i Niemiec z wizytą w Klubie Integracji Społecznej

W dniu 23 czerwca gościliśmy w Klubie Integracji Społecznej zagraniczną delegację. Byli to przedstawiciele Stowarzyszenia Regionalrat Wirtschat (Niemcy) oraz Miasta Partnerskiego Seclin (Francja). Wizyta miała związek z realizowanym przez Firmę „Trwipol-AZ” w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy Projekcie Innowacyjnym, testującym pt.”PI-PIW - Innowacyjna Platforma Współpracy na rzecz zatrudnienia osób niepełnosprawnych”.

Więcej...

21.05.2015

Piknik Sąsiedzki

Niebawem, bo już w tą sobotę, odbędzie się "Piknik Sąsiedzki" (23 maja)! Piknik z okazji Dnia Sąsiada zacznie się o godz. 14.00, 23 maja w pobliżu sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 22, przy ulicy Wojciecha. Uczestnicy powinni przynieść ze sobą koc oraz zaprosić sąsiada. Organizatorem jest  Program Aktywności Lokalnej „Szansa dla Biskupic” Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Więcej...

02.04.2015

Konferencja podsumowująca projekt " Innowacyjne wsparcie dla Ciebie"

Konferencja podsumowująca projekt " Innowacyjne wsparcie dla Ciebie"

W dn. 25.02.2015r. w Katowicach odbyła się konferencja " Model doradztwa osobistego i współpraca urzędów pracy z ośrodkami pomocy społecznej jako sprawdzone narzędzie wypracowane w projekcie pn."Innowacyjne Wsparcie dla Ciebie".

Więcej...

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Polityka cookies", aby dowiedzieć się więcej.
Polityka cookies Zgadzam się